Zoeken

07

jan

Het komt vooral anno 2015 op de creativiteit en flexibiliteit van het personeel aan. Hoe zit het dan met hun persoonlijkheid, hun mogelijkheden of gebrek aan veerkracht? Kunnen ze wel wat we van hen verwachten? Vooral nu wil je het beste uit het personeel halen. Op een goede manier waar de werkgever en de werknemer bij gebaat zijn.

In het verleden was het voor een werkgever voldoende als je voldeed aan een bepaald opleidingsniveau met specifieke richting en eventuele ervaringsjaren. Wat mij opvalt is dat er...

...tegenwoordig in het bedrijfsleven veel meer aandacht is voor de persoonlijkheid van medewerkers. Het lijkt erop net of we erachter komen dat deze persoonlijkheid nogal bepalend kan zijn voor het succesvol zijn in een functie en voor de samenwerking.  

Dure les
Vooral in crisistijd komen de zwakke plekken van de organisatie bovendrijven. Soms langzaam, soms confronterend. Zo bleek eind 2013 voor een modeketen: “Reorganisatie en ontslagen wegens negatieve persoonlijkheidstesten bij modeketen”. Na voortdurende tegenvallende resultaten bleken diverse personeelsleden onvoldoende geschikt voor hun servicetaken. Een correcte constatering, maar er was jaren niet geïnvesteerd in de persoonlijke ontwikkeling. Dus vervanging van personeel bleek geen optie. Dit werd ook niet toegestaan door de rechtbank vanwege juist het gemis aan persoonlijke ontwikkeling. Trainen en coachen werd in allerijl ingezet om het tij te keren.  

Deze werkgever kwam er terecht achter hoe belangrijk persoonlijkheidseigenschappen kunnen zijn voor het uitoefenen van een functie. Dit inzicht kostte wel flink wat geld, wat voorkomen had kunnen worden: tegenvallende omzet, reorganisatiekosten en een inhaalslag op het vlak van training en coaching. 

Ken jij jullie competentie-mismatch?
Is er binnen jullie organisatie hierover nog geen visie of beleid? Hoe groot is bij u dit risico? Hebben jullie al in kaart gebracht wat voor type mensen nodig zijn, jullie willen aantrekken en wat voor type mensen jullie nu al hebben? Wij hebben ervaring met dergelijke doorlichtingen, beleidsvraagstukken en aktieplannen. Neem daarom gerust contact op. Ervaar hoeveel dit aspect binnen de organisatie kan bepalen voor het resultaat van het geheel. 2015 is het jaar van de omslag: de crisis te lijf met persoonlijke ontwikkeling. Neem het initiatief voordat het echt geld gaat kosten. Dus gaan jullie proactief aan de slag?  

En bedenk dit, “Als we niet van richting veranderen, is de kans groot dat we eindigen waar we gestart zijn” (Confucius)