Zoeken

01

dec

Omdat het altijd over ‘het ABC’ van dit en van dat gaat. Daarom gaat dit artikel over het XYZ. Het XYZ van succes. Waarom niet gelijk bij de conclusie beginnen en u in spanning laten wachten op wat je aan het begin van het verhaal ook al kunt vertellen..? Dat spaart tijd en het effect is er niet minder om. Daarom...

Neem verantwoordelijkheid
Het begint en eindigt met jezelf. Daar gaat het om. Al ben je nog zo gestudeerd, bereisd, slim, kundig; je houding bepaalt hoe ver je komt in het bereiken van je dromen, als ondernemer, als medewerker, als mens. Des te meer geldt: de houding van managers bepaalt de mate waarin hun organisatie succesvol is. We leven in een tijd waar internationale ondernemingen grotere omvang kunnen aannemen dan een land. We leven ook in een tijd waar vele medewerkers veel vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid verlangen, die eigenlijk vergelijkbaar is met het runnen van een eigen bedrijf. Daar zit de sleutel voor succes voor de komende decennia. 

Er is veel behoefte aan het nemen van verantwoordelijkheid. Bij medewerkers en managers. Vele organisaties zijn nog gewend aan het topdown-model: het management beslist, de medewerker volgt. Het principe “persoonlijke verantwoordelijkheid” impliceert ook persoonlijke vrijheid tot zeker hoogte. 

Nieuwe visie op organiseren
Dit vergt een essentieel andere, vaak nieuwe, visie op organiseren en leiden. De grotere mate van zelfstandigheid - waar bij medewerkers en managers veel behoefte aan is – vergt een nieuwe manier van leiden en organiseren. Het vergt ook een nieuwe manier van communiceren en besluitvorming. Dat vergt lef van een manager, van de directie. Je moet je immers als leiding openstellen voor kritiek en kwetsbaar opstellen, je macht is kleiner omdat strepen minder belangrijk zijn. En dat ‘openstellen en kwetsbaar zijn’ is lang niet elke manager toe bereid of voor geschikt..

De nadruk op ‘persoonlijke verantwoordelijkheid’ is echter wel kortweg de XYZ van succes. Laat mensen hun verantwoordelijkheid nemen, stimuleer ze daar in, geef ze daarvoor de ruimte. Geef zelf het voorbeeld. Het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid zal in de nabije toekomst alleen maar belangrijker worden. En ook als je geen leidinggevende rol hebt: neem verantwoordelijkheid voor je eigen prestaties, je eigen handelen.

Je eigen houding
Het gaat duidelijk om jezelf, om je eigen houding. Niet zozeer je zithouding, maar dat had u al begrepen. Nee, vooral je levenshouding. Alhoewel een zithouding ook veel over de levenshouding verraadt, maar dat terzijde. Je levenshouding omvat al je overtuigingen, je manier van denken en komt tot uiting in je gedrag. Of het nu gaat over succesvol ondernemerschap, succes op je werk of succes bij het vinden van de juiste nieuwe baan. Uw houding bepaalt de mate van succes, vooral op de langere termijn. Dus staar u niet blind op die tussentijdse tegenslagen.

Een uitspraak van Bernard Harris, een ervaren astronaut opgegroeid in een onopvallend dorp: “Je moet je eigen weg creëren. Ik heb nooit tegen mezelf gezegd dat ik iets niet kon. Je houding bepaalt hoe hoog je komt, of je je doelen waarmaakt.” Zijn levenshouding is helpend en opbouwend, en beperkte hem niet in wat hij eigenlijk wilde bereiken.

Succesvolle XYZ-houding
Zo komen we tot de eenvoudige XYZ-houding, de houding als je succesvol wilt zijn:
  • X  Kijk met een positief-kritische (niet-veroordelende en objectieve) blik naar jezelf > X-ray blik.
  • Y  Neem persoonlijke verantwoordelijkheid voor je prestaties op je werk > Yeh, ik deed het zelf.
  • Z  Ga glimlachend door het leven, succes houdt van glimlachende mensen > Zo vrolijk...
Simpeler dan dit wordt het niet. Je moet het alleen wel zelf doen!