Zoeken

Tot 60 % van organisaties heeft het probleem. Een belangrijk deel van de bedrijfsstrategie wordt niet uitgevoerd door gebrekkige implementatie. Dat wijst o.a. een onderzoek gepubliceerd in de Harvard Business Review (2013) uit. Er is te weinig afstemming tussen senior en middenmanagement en het ontbreekt aan zicht op de stappen die nodig zijn om strategische plannen succesvol door te voeren. Dat zijn de eerste resultaten uit The Strategy Execution Barometer waaraan meer dan 1400 organisaties in 36 landen en 29 sectoren hebben meegedaan.

Lees meer

Ik ben er ook, maar ken nog niet veel van de aanwezigen. Pas een paar maanden lid. Ik ben gewoon als lid aanwezig. Het is avond. De kantine van de tennisvereniging stroomt vol. Vol met vooral oudere leden, gezellig kletsend. 

Nu bespaar ik u de details en spring ik even door naar een interessante fase van deze achteraf opvallende ledenvergadering. 

Lees meer

De GGz maakt grote veranderingen door. De bedrijfsvoering, de manier van leidinggeven, transitie en verandermanagement, allemaal grote relevante onderwerpen. De zorgorganisatie verandert en dat vergt loslaten, andere sturing door de directie en meer samenwerken tussen afdelingen, instellingen, gemeenten en andere belanghebbenden.

Lees meer