Zoeken

Onze recente artikelen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
De GGz staat voor uitdagingen. Enkele honderden vrijgevestigde psychiaters en psychologen willen geen contract meer met verzekeraars afsluiten. Ze wensen zich niet langer te schikken in de eisen die de financier stelt  t.a.v. vorm en inhoud (en dus uiteindelijk de prijs) van de te leveren zorg. Behalve het feit dat de cliënten hiervan de dupe dreigen te worden (ze moeten de behandeling dan zelf betalen) dreigt er een tweedeling in de zorg te ontstaan. Niet ieder kan zich n.l. zo’n dure behandeling veroorloven. n de klanten lijken de klos. Tijd voor vernieuwing en anders organiseren?

Lees meer

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
Fusies 15procent succesvol
Uit een onderzoek, uitgevoerd door professor Hans Schenk, hoogleraar economie en voorzitter van de SER fusiecommissie, naar 25.000 fusies (!) is gebleken, dat slechts 15 % daarvan als ‘succesvol’ kan worden beschouwd. Succesvol betekent in dit verband: aantoonbare (financiële) meerwaarde vergeleken met de situatie, waarbij betrokken bedrijven niet zouden zijn gefuseerd. Met andere woorden, 85% van de fusies faalt.

Lees meer
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Kostenbesparing gerealiseerd

Er is grote druk op de GGz-instellingen om de kosten te verminderen. Om meer te presteren met minder mensen. In deze turbulente tijden is innovatief en proactief managen prioriteit geworden. Oplossingen voor de kortere termijn liggen bij efficiëntieverbetering in de organisatie van de zorg en de bedrijfsvoering. En dit gaat bovendien gepaard met een kwaliteitsverbetering. Besparing van minimaal 10% op jaarbasis is haalbaar.

Lees meer

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Niet alleen de maatschappij, uiteraard ook organisaties vergrijzen.

De kloof tussen de oudere, ervaren werknemers en de net afgestudeerde jongeren is zo groot, dat het gevaar bestaat dat ze elkaar niet meer begrijpen, laat staan van elkaars kennis en capaciteiten gebruikmaken. De jongeren landen nogal eens met veel energie en hooggestemde idealen in organisaties, waar traditionele werk- en omgangsvormen heersen. Vooral het ... 

Lees meer