Zoeken

Privacy statement en disclaimer 

De Transcend Advies Groep is een maatschap en een netwerkorganisatie van samenwerkende professionals op het gebied van verandermanagement, organisatieadvies, projectmanagement, coaching en trainingen. De maatschap Transcend Advies is geregistreerd bij de kamer van Koophandel in Arnhem, onder nummer 53062981. Wij hanteren de beroepsregels en tuchtrecht van de Nederlandse Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs (OOA). 

Wij zijn zorgvuldig in het vertrekken van informatie over onze dienstverlening. Het kan echter voorkomen dat er toch foutieve informatie (onjuist, onvolledig) op de website is vermeld. Indien u dit denkt te constateren wilt u ons dit dan onverwijld melden.

De Transcend Advies Groep is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt Transcend Advies Groep slechts zeer beperkt gegevens vast in een bestand. Alleen dan wanneer een bezoeker expliciet gegevens aan ons zendt via de website of anderszins. Transcend gebruikt geen gegevens van gebruikers van de website van Transcend (www.transcend-advies.nl), voor commerciele mailingen.