Zoeken

Verandermanagement. Intensieve advisering en begeleiding van de provincie Gelderland bij een complex verandertraject.

Onze opdracht omvat het opzetten van een Masterplan voor de integratie en doorontwikkeling van een aantal afdelingen. Er is sprake van verzuiling en het teveel langs elkaar werken van afdelingen en teams. Er zijn verbetertrajecten, echter missen ze vaak samenhang, sturing en visie: samenwerken is het issue. Momenteel loopt de implementatie van het masterplan, is er een eigen intern programmateam dat het gehele verandertraject aanstuurt. Er zijn drie speerpunten: gedrag en houding, resultaatgericht werken en gezamenlijke sturing. Onze rol is het programmateam scherp te houden, te adviseren en als geweten van het Masterplan op te treden. 

Het resultaat is dat de diverse afdelingen in de dagelijkse praktijk leren anders te werken en het samenwerken meer ontstaat. Het omdenken in de praktijk brengen met het Masterplan als vehikel. Het programmateam wordt scherp gehouden om het voorbeeld te geven in de manier waarop ze het traject aanpakt: aanspreken op gedrag, alert zijn op oude valkuilen, kwetsbaar opstellen, leiderschap en visie tonen.

Verantwoordelijk consultant: Rico van der Schee