Zoeken

Lean processen en kostenreductie. Deze marktleider hebben wij begeleid bij het optimaliseren van enkele processen.

Vanwege toenemende kosten (o.a. vervoer) ontstaat de behoefte aan inzicht in de oorzaken. Wij passen analyses toe die diverse procesissues bloot legt: informatieonderzoek en procesonderzoek. Door het toepassen van de lean methodiek realiseert de organisatie zelf verbeteringen. Het gevolg is een optimaler inkoopproces, een verbetert inzicht in de kostendrijvers, managementrapportages uit SAP en een verlaging van diverse kostenposten. Bovendien bleek de bezettingsgraad relatief laag op extern vervoer.

Onze rol is het uitvoeren van de onderzoek i.s.m. enkele medewerkers en het implementeren van de procesveranderingen: ontwerpen, voordoen en het adviseren van de directie over de te nemen maatregelen. Het traject heeft in totaal 5 maanden geduurt.

Het resultaat is een besparing van o.a. de vervoerskosten met ruim 150.000 euro op jaarbasis. Dit staat nog los van de operationele indirecte besparing a.g.v. de lean processen.
Verantwoordelijk consultant: Rico van der Schee