Zoeken

Training. Een groot productiebedrijf in Gelderland heeft motivatie en teamissues. Wij geven een maatwerk-training Leiderschap.

De training is ontwikkeld voor de productieteams, met name de teamleiders en productieleiders. Na een observatiefase zijn de trainingsessies opgezet, 7 in totaal. Daarbij is vooral gefocust op vergroten van zelfvertrouwen, vergroten van coachend vermogen, relativerend vermogen en uitspreken en bijsturen. Het achterliggende doel is het verbeteren van het productieproces. Zolang de leiderschapsissues blijven bestaan, komt er weinig terecht van de procesoptimalisatie. De training is de noodzakelijke voorwaarde voor lean processen. Na de trainingsreeks is er geƫvalueerd. De uitkomst was lovend en de locatiedirecteur gaat de aanpak op andere vestigingen promoten. Onze rol is de leidinggevenden in diverse lagen bewustzijn, inzicht en vaardigheden bijbrengen op het vlak van motiverend leidinggeven.

Het resultaat is dat de onderlinge relaties zijn verbeterd. Er is meer ruimte voor feedback, anders werken en discussie. Ruzies en conflicten zijn sterk verminderd, er wordt beter geluisterd, gepraat en opgelost. Verantwoordelijk consultant: Chiquita Bijland.