Zoeken

Teamcoaching & procesbegeleiding. De fracties van de gemeente zijn door ons begeleid bij het vormgeven van het coalitieaccoord.

De verschillen in opvattingen hoeven geen belemmering te zijn. Om te kunnen samenwerken is begrip en vertrouwen nodig; soms zitten interpretaties en persoonlijkheden teveel in de weg om tot effectieve samenwerking te komen. Het is onze opdracht om de diverse fracties nader tot elkaar te brengen door hen inzicht in hun sociale interactie te geven; bewust te maken van wat er los van de inhoud gebeurt. Om dat te bereiken is een bliksemtraining sociale interactie gegeven en is de reguliere vergadering begeleid en zijn ter plaatse door ons interventies gebeurd.

Het resultaat is dat er meer inzicht in elkaars persoonlijkheden en meer begrip over en weer aanwezig is. Dat bevordert de samenwerking - los van de inhoudelijke meningsverschillen - en heeft een werkbare coalitie tot gevolg. Uiteraard zijn niet alle issues uit de wereld, er is wel meer basis om ze aan te kunnen pakken.
Verantwoordelijk consultant: Chiquita Bijland.