Zoeken

Overzicht Services

Lean processen

De wereld verandert. Dat gaat vanzelf. Wat niet vanzelf gaat is het aanpassen van de organisatie, de processen en het gedrag van medewerkers. Lean procesverbetering biedt de handvatten en begeleiding die jullie nodig hebben. Wij zijn specialist in het optimaliseren van processen en het begeleiden van deze veranderingen, kennis van de inhoud ligt vooral bij jullie.     

Verandertrajecten en samenwerking

Veranderen van organisaties betekent veranderen van manier van werken, van gedrag, van processen, van organiseren en leidinggeven. Essentieel is centrale vaststelling van de richting van de verandering: wat is jullie visie en ambitie? En waarom veranderen we? Hoe doorbreken we die patronen en dat eilanddenken? Gebruik onze ervaring om jouw verandertraject, fusie of samenwerkingsverband te laten slagen. Dat werkt.

Leiderschap trainen & coachen

Vele slimme mensen worstelen met zichzelf, of worstelen als team. Hoe word je dat de baas? Hoe word je als het ware leider over jezelf en je omgeving. Wij helpen jou en jouw team stappen verder. Het resultaat is zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfkritisch. Doe waarin je goed bent en wat bij je past, dat maakt je een leider. Dus ken je talenten, ken je valkuilen, werk vanuit vertrouwen niet vanuit angst.

Visie

Verandering en verbetering door overdracht van verse kennis en verfrissend inzicht. Nieuw inzicht levert daadkracht, informatie, zelfvertrouwen en groei. Onze ontwikkelaanpak gaat daarom uit van zelfinzicht, organisatie-inzicht en zelfstandigheid. Samen overstijg je als organisatie wat mogelijk lijkt: to transcend the possible...
Dit effect hebben wij in jullie organisatie, in het managementteam, op jouw afdeling of in jouw persoonlijke ontwikkeling. 

Wij houden van simpel en overzichtelijk, van praktisch en werkbaar. Daarom houden wij onze klanten scherp op wat realistisch is en essentieel. Daarom schakelt men ons in voor het behalen van resultaten die nu haalbaar zijn. Wij zijn van mening dat de organisatie, de medewerkers zelf aan de slag moeten. Het enige dat wij willen toevoegen is verfrissend inzicht, tijdelijke sturing, voorbeeldgedrag en verse kennis. Daarom schakelt men ons in om veranderingen, ontwikkelingen, processen, projecten of programma's op gang te krijgen en goed af te ronden. 

Onze veranderaanpak is organisch van aard. Wij streven zogeheten flux-organisaties na: medewerkers, teams die resultaat- en doelgericht werken, die zich makkelijk aanpassen en flexibel denken en doen. Persoonlijk leiderschap is in deze organisaties bovengemiddeld.

"Elke organisatie moet af en toe gesnoeid worden om de groei te stimuleren op nieuwe gebieden."

  • Samen meer inzicht - succesvolle verandertrajecten
  • Flux organisatie - flexibel ondernemend
  • Visie op verandertrajecten
  • Visie op fusie en samenwerking

Hoe het werkt

Waarom

Mensen

Processen

Samen bepalen we 'waarom' jullie dit traject willen en wat het doel is. Dit boeiende en bewustmakende proces levert een door mensen gedragen missie en strategie. Het mobiliseren van talenten en overwinnen van weerstand is 'mensenwerk'. In de dagelijkse praktijk worden meer en nieuwe verbindingen door en tussen mensen gelegd. Het werken wordt effectiever. De mensen vervullen de centrale rol, communicatie is het smeermiddel. 'Processen' worden geoptimaliseerd, vereenvoudigd, samengevoegd. Dwars door de organisatie heen, als het logisch is en bijdraagt aan het doel. Structuuraanpassingen zijn slechts een logisch gevolg.   

Extra Informatie

Wil je meer informatie over onze verander-services? Bel of stuur ons even een mail: contact.

Andere informatie die je kunt gebruiken (i.v.m. onze nieuwe huisstijl, weer beschikbaar per 1 feb 2015):

Bekijk als je wilt ook eens ons Blog met inspirerende inhoud.