Zoeken

Verandertrajecten en samenwerking

Veranderen van organisaties betekent veranderen van manier van werken, van gedrag, van processen, van organiseren en leidinggeven. Essentieel is centrale vaststelling van de richting van de verandering: wat is jullie visie en ambitie? En waarom veranderen we? Hoe doorbreken we die patronen en dat eilanddenken? Gebruik onze ervaring om jouw verandertraject, fusie of samenwerkingsverband te laten slagen. Dat werkt.

De kunst van verandermanagement is het niet tot in details willen beheersen van het veranderproces of fusieproces. Dit loslaten en tegelijk continu sturen op visie en wat willen we bereiken levert des te meer invloed en resultaat op. Wij begeleiden verandertrajecten met oog voor de mens en focus op resultaat. Wij zijn er van overtuigd dat zelfbewuste, zelfkritische collega's een vliegwiel vormen voor organisatieveranderingen. Een belangrijke pijler van succesvol verandermanagement is persoonlijk leiderschap. Draagvlak creëer je met visie, argumenten en ambitie. Vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheidsgevoel staan centraal. Dit zorgt voor het decentraal kunnen doorvoeren van veranderingen door de medewerkers zelf in hun dagelijkse werk. Dat werkt.

Regie op verandertrajecten

Het managen van veranderingen vergt een lange adem, vergt overzicht en procesmanagement. Het risico van terugglijden of vastlopen in de planfase loert om de hoek. Het is beslist niet een project dat je er bij doet als manager. Het is een proces dat op professionele manier begeleidt moet worden. Onze rol als extern consultant is faciliterend en tegelijk houden wij iedereen scherp door te confronteren, zijn we alert op afspraken, planning en sturen we op resultaat. Wij zijn ervaren in het doorbreken van eilanddenken en het borgen van die stappen vooruit. Wij ontzorgen simpelweg jou en je collega's en stellen jullie in staat de veranderingen te realiseren. Dat werkt.

Regie op fusie en samenwerking

Het laten fuseren van meerdere organisaties en het aangaan van een samenwerking is een complex verandertraject. Het begeleiden hiervan is een van onze krachten. Onze aanpak gaat uit van kritisch draagvlak en is de organische manier van fuseren. Als de dagelijkse praktijk voldoende op elkaar is ingewerkt en er vertrouwen is, pas dan komen juridische en structuurissues op tafel. Dit leidt tot succesvolle trajecten. Tegelijk bestaat er geen blauwdruk of roadmap omdat elke fusie, elk samenwerkingsverband weer uniek is. Onze visie en aanpak voor succesvol fuseren of samenwerken is wel uniform. Immers: "Never change a winning formula".

Stap voor stap kom je verder, en onderweg leer je meer dan je had verwacht. Een mooi avontuur levert mooi resultaat op. Onze begeleiding werkt. 

Bekijk onze Verander-Portfolio voor een greep uit onze ervaring. Of bel ons voor een vrijblijvend goed gesprek.